Workshop Employer Branding

Kommunikation och HR i en skön mix! 

Är egentligen på semester, men har fått ett fantastiskt kul uppdrag som det bara inte gick att tacka nej till. Uppdragsgivaren vill använda  helgen till att diskutera och forma en handlingsplan om hur de ska gå  från en ny kommunikationsplattform till involvering av alla, kund såväl som medarbetare.

Vi kommer givetvis prata om det skönaste jag vet; i) Vad som händer när marknadsadelningen och hr gifter sig med varandra, ii) hur man släpper den dolda kraften fri, iii) hur man involverar alla i varumärkesarbetet, dvs går från intern förståelse till extern kommunikation.

Vi kommer med energi och lust prata om Position, Värderingar, Syfte & Löfte samt Employer branding-arbetets 5 steg:

1. Nulägesanalys inkl vision, syfte & mål 2. Definiera för Vem; göra kravprofil 3. Definiera Vad, det vi i hr-världen kallar för EVP eller potentialerbjudande 4. Definiera Hur; Kommunikation 5. Definiera Aktiviteterna/implementeringen

Katarina