By invitation only

Natten till fredag bär det av till Tel Aviv för planeringsdagar inför ´HR på Slottet´. Kan inte tänka mig en bättre upptakt till detta spännande upplägg och som en bonus, på plats finns redan en av ‘HRs finest’. Ser fram emot bra diskussioner i en fantastisk miljö, ska bli precis hur kul som helst!

//Katarina

Föreläsning & Facilitering Agile HR – In the House III

Mina nya HR-vänner har precis ingått ett cross boarder och cross function-avtal med varandra. Ett löfte om ett nytt arbetssätt som bådar gott för framtiden. De ska i) införa realtids feedback ii) säkerställa att all planering ska baseras på faktiskt verksamhet iii) öka sin egen och chefernas synlighet och bli ursnabba på att acceptera – paketera- kommunicera. Hur de exakt ska göra det får bli deras konkurrensfördel, men här är några övergripande saker som de har godkännt att jag delar med mig av.

Performance review och performance management verktyget kommer omarbetas och from nu att vara snabbarbetat och lättuppdaterat med ”objectives and key results” i fokus. (Stulet med stolthet från bl a Google).

De ska skapa, träna, själva-lära-som-de-lever gällande en feedback-kultur i realtid med utrymme för erkänsla.

De ska utöka informell träning & utbildning samt utveckling jämfört med idag. ”On the job” och sociala nätverk ska möjliggöras och nytjjas i högre grad. De ska knäcka ’teknikkoden’ och inte vara den mest konservativa utposten när det gäller sociala medier och redan på måndag titta på stödsystem som Jive, Chatter och Sharepoint.

De ska införa Online-, eller som mitt nätverk döpte det till i förra veckan ’impulsmätningar’. De ska även våga sig på något som jag arbetade med på Preem nämligen kreativa kvartar och idéefabriker samt ev öppna en HR blog.

De ska komplettera traditionell rekrytering med social rekrytering i form av en remiss- och referensbaserad process som kan rulla ut på minuten.

Även om vi inte är klara för dagen, så slutar jag det här blogginlägget med orden från en av HR-cheferna från Australien. ”The world has become more instant every day. Companies which can adapt to agile management models will move faster and out-perform their competitors”.

//Katarina Berg

Facilitering Agile HR – In the House II

Vilket modigt och insiktsfullt HR-gäng jag får spendera lördagen med! De fick bland annat i uppgift att genomlysa sina Management and HR processer och kom helt sonika fram till att samtliga processer är i) alldeles för långsamma ii) återspeglar inte affärens behov iii) har inte förändrats nämnvärt de senaste decenniet iv) de ger inte medarbetarna vare sig snabb återkoppling eller skapar en lärande organisation.

Jag har lovat att inte skriva vilket internationellt hr-team jag fått möjligheten att arbeta med i helgen, men bara det att de är eniga om att det är dags för en förändring och verkligen förstår att all förändring börjar med dem själva, gör mig övertygad om att de kommer att lyckas i sin HR Transformation.

Vi har just dissekerat deras performance management process. Chefen sätter mål (fådda mål på göteborgska), i deras fall årssvis, och därefter duschas organisationen uppifrån och ned, målen följs upp i slutet av året när chefen ger individuell såväl som team återkopplingen på utförd prestation. Resultatet: en otymplig och tidskrävande process ackompanjerad av frustration och allt som oftast är återkopplingen föråldrad.

Nu har de till uppgift att diskutera de inneboende problemen med en kaskaderingsprincip i och med att mål förändras kontinuerlig över året. ¨En organisations övergripande mål förändras nödvändigtsvis inte samtidigt som affärens förutsättningar kan förändras flera gånger på ett år, vilket gör omprioriteringar nödvändiga”. Hur hanterar man snabbrörlig materia medan man måste förhålla sig till trögrörligmateria?

¨Återkoppling sker i olika former och i bästa fall hela tiden. Medarbetare gör både bra och ibland mindre fiffiga insatser. När vi gör misstag, så måste återkopplingen vara omedelbar så att både person och organisation kan förändra sig. I några få brancher, så har de alltid ”after-action review” samma vecka¨. Vad föranleder att den typen av lessons learned ska sparas till halvårs- eller ännu värre den årliga pm-avstämningen?

//Katarina

Föreläsning Agile HR – In the House I

Mycket snack om rörlig, smidig och vig HR nu. Fast som vi alla vet, så påverkas möjligheten och otvungenheten av att vara just “agile” bland annat av vårt förhållningssätt, våra vanor, våra satta strukturer, storleken och inte minst komplexiteten i organisationen. Eller?

Kan HR-skråt mot sin natur ploga en ny fåra bredvid den gamla och invanda, så att vi kan applicera ett mer rörligt tillvägagångssätt för att mer kraftfullt driva affärsutveckling och support. Har precis avslutat första delen på ett helgseminarium genom att trycka på fyra nyckelnormer som är starkt förknippade med “going agile”; Anpassningsförmåga, Transparans, Enkelhet och Enighet.

Genom att påminna sig om dessa fyra ord och tänka på dem utifrån sin HR –roll så minimerar du att återgå till gamla mönster vare sig du skapar någonting nytt eller håller på med vardagsbestyr.

Istället för att kaskadera förändring och utveckling prova att slunga ut den! Top down och steg för steg kan ju i sin värsta form ta år… Prova att istället sätta den dolda kraften i rörelse, sprinka ut förbättringsinsatserna inifrån och ut med informationsflödet i fokus, så att alla vet vad de förväntas göra och har rätt förutsättningar att göra jobbet.

Att vara smidig och anpassningsbar har sina fördelar, vilket på inget sätt motsäger tydlighet och konsekvent handlande. De långa cyklernas tid är förbi och vi vet att människor presterar bäst när de arbetar med överskådliga projekt där återkoppling kommer i realtid. Hela idén med Agile HR bygger på kunskapen om att de allra flesta av oss lär sig bättre om vi får ´det nya´ i små och aptitliga bitar. Små tuggor smakar alltid bäst och är lättare att smälta.

…fortsättning följer.

//Katarina

Nätverk Erfarna HR Chefer: Friskt ifrågasättande av valda HR-sanningar!

Vad händer när man sätter åtta erfarna HR-chefer i ett rum och ber dem prata om väl valda sanningar? Idag var det återigen dags för NätverksträffChefshuset och den här gången hade vi kommit överens om att attackera några väl valda HR-bastilloner. Ibland kan det vara bra att påminna sig om att rörlighet och ständig utveckling även gäller oss på HR.

Några grundläggande egenskaper som är nödvändiga för att utmana gamla vanor såväl som sanningar för att förbli smidig och vig i både tanke & handling är: Anpassningsförmåga, Transparens, Enkelhet och Samförstånd. Inga nyheter för någon, men då håller det inte att kila ned hälarna och vara ’förändringsavert’, utan det gäller att släppa hörnflaggan och komma in i matchen.

Vi pratade om olika 360-verktyg och vår syn på lön & belöning i synnerhet samt medarbetarundersökningar, mål, målnedbrytning som styr- och prestationsuppföljning i allmänhet. KPI:er/Nyckeltal, Kollektivavtalets varande eller icke varande och Shared Services stod också på schemat.

Gick hem från diskussionerna med påfylld energi samt glad att få träffa modiga och generösa kollegor som alla har lätta för att skilja på sak och person.

//Katarina Berg