Worklife could be like a scrumptious scrum of sushi

ScrumptiousLean, Kata, Scrum, Agile – it´s all about culture, people philosophy and leadership. Why does all these ways of working function so well in Japan and in small intra- and entrepreneurial (it) organizations?

Eftermiddagen och delar av kvällen har gått åt till att försöka, åtminstone för oss själva, bena ut ett av begreppen för att bättre förstå hela ‘kartan’ av korta bokstavskombinationer som antingen går att härleda ur det japanska undret eller är sprungna ur samma filosofi. Saken blir ju inte sämre av att vi åt den bästa sushin sedan Sushi Leblon.

Daily scrum
Ett kort planeringsmöte för utvecklingsteamet. Det får ta maximalt 15 minuter. Utvecklingsteamet inspekterar sin progress så här långt i sprinten och uppdaterar sina planer för resten av sprinten så att de maximerar sina chanser att uppnå sina mål. Ett vanligt sätt att hålla en daily Scrum är att man använder sig av tre frågor: i)Vad har jag gjort sedan igår? ii) Vad ska jag åstadkomma till imorgon? iii) Vad hindrar mig?

Sprint
Arbetet delas in i sprintar. Varje sprint, är mellan 3-30 dagar och inleds med en planeringssession (a. sprint planning) och avslutas med en granskning av de utlovade ändringarna (b. sprint review). Under sprinten sker dagligen daily scrums. Som sista punkt i en sprint äger en förbättringsaktivitet rum (c. sprint retrospective).

a) Sprint planning
En heldag under vilken alla ändringsönskemål gås igenom av ägaren för hela scrum-gruppen. Gruppen bryter ned kraven och estimerar sedan alla aktiviteterna. Slutligen vägs tidsestimaten mot tillgänglig tid och de ändringsönskemål, prioriterade av produktägaren, som gruppen åtar sig att införa under sprinten fastställs och benämns ’sprint backlog’ (läs: eftersläpande arbete).

b) Sprint review
Sprint review (översatt: sprintgranskning). En från dag ett inplanerad granskning av sprintens resultat. Under granskningen redovisas först status för de i sprinten inplanerade sakerna, därefter demonstreras klar funktionalitet för projektägare, kunder och andra inbjudna intressenter. Syftet är att få in kommentarer från alla team-medlemmar. Speciellt är man intresserad av att veta vad som är klart och inte. Därefter redovisar ägaren för gruppen sina planer för framtiden i form av sin produktbacklog och även denna granskas gemensamt av alla deltagare.
Resultatet av en sprintgranskning är en ny och uppdaterad produktbacklog som avspeglar teamets delade bild om hur de ligger till och vad som ska göras härnäst.

c) Sprint retrospective
Sprint retrospective (på svenska: återblick). Alla gruppmedlemmar samt ’scrum master’ och produkt/projektägare arbetar tillsammans för att lära sig från sprinten som gått. Förbättringar i arbetssättet identifieras, och ett antal viktiga förbättringsområden väljs ut och åtgärdas i kommande sprint.

Projektbacklog
En samlingsplats för alla önskemål om förändringar i projektet. Ägs och hanteras av ägaren för scrum-gruppen. Det finns ingen begränsning på antal önskemål. I stället används prioritering. Ju högre prioritet, desto bättre specificerat ska ändringsönskemålet vara.

Sprint backlog
Den delen av en projektbacklog som utvecklingsteamet åtar sig att implementera under den kommande sprinten samt den tydliga plan som de beskriver hur de ska göra det.

Är du med så här långt? I så fall är det endast ett viktigt begrepp kvar som du behöver förstå och börja anamma. Inkrement…

Inkrementet
Det som skapas i varje sprint. Dvs en existerande körbar produkt som fått ett tillskott av nya egenskaper eller funktioner. Inkrementet är centralt i Scrum. Hela ramverket bygger på att man skapar total transparens i varje sprint. Genom att granska inkrementet och projektbackloggen kommer gruppen fram till hur de ligger till och vad som är bäst att göra härnäst.

//Katarina, för en gångs skull vid anteckningsblocket

Annonser

Lämna en kommentar

Inga kommentarer ännu.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s