Passion never fails

cghrmMen, hur otroligt energigivande är det inte att det nu finns en arena där akademin, offentlig sektor och privat sektor kan mötas och utbyta emperi, dagliga & framtida utmaningar, framtidsspaningar samt beprövad praktik. Precis hur bra som helst.

Undrar hur många utanför Göteborg som vet om att Centrum för Global HRM finns, verkar och inom sinom tid kommer ‘producera’ vår alldra första professur inom HR i Sverige. Hur cool är inte det!  Linda & Per

Håll koll på vad som är aktuellt på @cghrm då Centrum för global HRM bl a är mötesplatsen för ny forskningskunskap inom HR-området. Per Thilander (Handels i Gbg) är föreståndare tillsammans med Ylva Ulfsdotter Eriksson, vik Föreståndare (GU)

För egen del. Hur kul som helst att för andra gången få komma till Göteborg och prata samt träffa denna sköna blandning av passionerade HR-kollegor. Vad jag pratade om? Passion never fails – vår precis avslutade Passion Tour. Åtminstone när jag höll mig till ämnet.

Vad jag (baldn annat) tar med mig är Bengt Furåkers ”Work-life balance… tycker jag inte riktigt om som begrepp då arbete också är en del av livet. Borde det inte heta Work-family balance?”

//Katarina

Medarbetarengagemang

Prof B FuråkerSitter och lyssnar till seniorprofessor Bengt Furåker, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Vi har tillsammans blivit inbjudna att prata om medarbetarengagemang på @cghrm i Göteborg.

Bengt redogör för tre nyckelområden; employment commitment, work centrality och organisational commitment. Bengt dammar av Jahoda’s Latent social-psychological funtions of work för oss åhörare och fortsätter resolut in på Porter et al. Professor Furåker påminner mig om deras i) belief in and acceptance of the organization’s goals and values ii) willingness to work hard for the organization iii) desire to remain with the organization

Känslan som infinner sig är att det är helt fantastisk förmånligt att få vara tillbaka i en akademisk miljö och skönt att ‘Från Hokus Pokus till Fokus’ (Kanal 5), Living the Brand (3) och Living the Values (Swedbank) och nu senast Passion Tour (Spotify) alla bygger på teoretiska distinktioner och empiriska resultat.

Note to self: Need a pointer like Bengts!

//Katarina

Kompetensutveckling och framtidsspaningar

Svenska MässanSka villigt erkänna, med alla aktiviteter som pågick så hade jag svårt att hitta rätt bland alla montrar och scener. Jag var inne och vände på MEG och IT Solutions Conference innan jag hittade fram till HR Summit inne på Svenska Mässan.

Väl på plats, inte mindre än 8 scener fulla av inspiration, kompetensutveckling och framtidsspaningar. Två heldagar med huvudrukbriker som ledarskap, företagskultur och motivation & arbetsglädje. Otroligt många intressanta föreläsare och organisationer som vågat göra annorlunda och tagit sig själva och sin verksamhet till toppen.

Laguppställningen innan det var min tur att gå upp på scenen; Manuel Knight, Ulrika Årehed Kågström Röda Korset, Johanna Flanke Volvo, Per-Magnus Hansson Brandgul, Kjell Svensson Volvo LV, Christer Olsson, Dag Lotsander Toyota och Rigmor Öberg Styrelseakademien. Imponerande

//Katarina