Nätverk Erfarna HR Chefer: Ledarskap

Huvud-hjärta-benVi ägnade hela vår nätverksträff till att prata ledarskap, vårt eget såväl som vad som ligger i uppdraget att utveckla en organisations chefer/ledare. Bra utbyte av erfarenheter i vad det innebär att ta fram ledarkriterier och designa utvecklingsprogram på kort och lång sikt samt hur ihoptvinnat det arbetet är med kultur och värderingsarbetet.

Tycker att denna upplagan av Chefshusets nätverk för erfarna hr chefer är en spännande grupp med deltagare från olika typer av verksamheter och branscher, vilket gör sig påmint i var fokus ligger, vilka arbetspsykologiska teorier samt eventuella samarbetspartners vi valt att arbeta med. Bra spänst och dynamik i diskussionerna således.

Blev även påmind om att det inte alltid är nödvändigt att återuppfinna hjulet då en i nätverket berättade om en föreläsning samma morgon som hade pratat om vikten av ‘huvud-hjärta-ben’ eller vad mina tidigare kollegor skulle sammanfatta som ‘Kanal 5-tjejen’. En metafor vi tog fram för över 10 år sedan och som låg till grund för en otrolig resa jag hade förmånen att vara med om och som i och för sig handlade till lika stora delar om värderingsstyrt ledarskap som ett positioneringsarbete.

Trots envis feber så går jag hem med ny energi och glad för att ha blivit påmind om att en bra idé, är en bra idé oavsett när den tänks. Därav dagens bildval!

//Katarina