Sambandet mellan individers välbefinnande och organisatorisk framgång

DeloitteI ett samhälle där vi kommunicerar, reser och interagerar globalt blir engagemang en allt viktigare faktor för innovation och framgång. Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan människors möjligheter att påverka, vara delaktiga och engagera sig, och deras välbefinnande och organisationens framgång.

På Deloitte har några i deras YP nätverk hört talas om den Passion Tour vi avslutade för ganska så exakt ett år sedan. Jag fick således en förfrågan att komma och dela med mig av våra erfarenheter av hur varierande vårt visions, missions och värderingsarbete landade i i våra olika länder och funktioner. Kortfattat, varför  en identisk process och designad workshop kan uppfattas helt avgörande på de kontor och funktioner som känner sig mest avlägsna medan de som sitter i epicenter och uppfattar sig som kärnverksamheten och sitta nära beslutsfattande kan tycka att det är bortkastad tid. Oavsett om all forskning visar på att det finns ett samband mellan individers välbefinnande och deras möjlighet att kunna påverka samt att det leder till ökad förmågan när individer bättre förstår och har en samsyn om riktning och syfte.

Tack för en trevlig eftermiddag/kväll och många initierade frågor.

//Katarina

 

 

 

Vikten av företagskultur i en abnorm tillväxttakt

CXO Northzone… en Lucia-tidig start på dagen, men väl värt den arla morgonen. Inbjuden att tillsammans med @NiklasJungegard på Sqore sitta i en panel om utmaningen med att hitta rätt talanger, i en enorm tillväxtfas och samtidigt bibehålla rätt företagskultur.

Frukosten arrangerades av Northzone och var deras första CxO event. Modererade gjorde den eminenta Justin Coke och med rummet fullt av spännande och framgångsrika entreprenörer så behövde inte arrangörerna påminna om att interaktion var önskvärd. Bra energi, bra frågor och riktigt bra utbyte branscher och företag emellan. Vad jag pratade om? I korthet. Hire for Passion!

//Katarina

Musical chairs

ChairsMusical chairs is a game where a number of chairs one less than the number of players are arranged facing outward with the players standing in a circle just outside of that. Usually, music is played while the participants in the circle walk in unison around the chairs. When the music stops, each player attempts to sit down in one of the chairs. The player who is left without a chair is eliminated from the game. One chair is then removed to ensure that there will always be one fewer chair than there are players. The music resumes and the cycle repeats until there is only one player left in the game, who is the winner.

This Thursday and Friday, we changed the rules of the game somewhat. We arranged a HR Musical Chairs, but we never removed any or the chairs, arranged the chairs facing inwards, circling in unison between different organisations and the music never stopped. Nobody got eliminated and we all got to be inspired winners.

Tyvm, for playing some awesome music – being great hosts and so generously share your experience, challenges, success stories and reflections. The team from Estonia, Latvia, Lithuania sends there appriciation to King, Bisnode, 3. They kind of liked their stop at Spotify as well. I owe you Robert Käck, Anne-Marie Andric & Mattias Segelmark – you are totally rad!

//Katarina